Peruutus- ja korvausmahdollisuus

(in English see bottom of page)

Tarjoamme Online-järjestelmämme kautta mahdollisuuden peruuttaa yksittäisiä uintivuoroja ja tietyin ehdoin ja rajoituksin korvata väliinjäänyt uintikerta toisessa ryhmässä. Peruutuksiin ja korvauksiin pätevät seuraavat säännöt:

 • Korvausmahdollisuutta tarjotaan vain näissä säännöissä kuvatuin ehdoin lisäpalveluna emmekä takaa, että kaikkia poissaoloja on mahdollista korvata. Korvauspaikkoja on tarjolla vain muiden uimareiden tekemien peruutusten puitteissa (ks. mm. viimeinen kohta alla). Poissaoloja ei palauteta rahana eikä hyvitetä esim. seuraavien uintilaskujen summasta.
 • Uintivuoron peruuttaminen ja korvausvuoron varaaminen on mahdollista vain Online-järjestelmämme kautta – sähköpostilla, puhelimella tms. ei voi tehdä peruutuksia eikä varata korvaavaa vuoroa.
 • Oman uintivuoron voi peruuttaa Online-järjestelmässä mihin vuorokauden aikaan tahansa, kuitenkin viimeistään 2 tuntia ennen omaa uintivuoroa, jotta mahdollinen korvaaja ehtii varata korvauspaikan ja ehtii myös uintiin.
 • Korvaava uintivuoro varataan Online-järjestelmässä. Korvausvuoro on mahdollista käyttää myös ennen väliin jäävää/korvattavaa uintivuoroa. Peruutus kannattaa tehdä ajoissa.
 • Poissaolon korvaaminen on mahdollista enintään kahden kuukauden ajan poissaolosta (ks. poikkeuksista alla). Kun lopetatte uinnit, poissaolojen korvausmahdollisuus päättyy aina viimeiseen maksettuun uintikertaan. Lisäksi esimerkiksi joulupyhien aikana uintiryhmissä voi olla pidempi tauko, jolloin korvaaminenkaan ei ole mahdollista. Tänä aikana em. 2 kk:n korvausaika kuluu normaalisti. Uintikausi alkaa elokuussa ja päättyy kesä/heinäkuussa kesätaukoon. Korvausmahdollisuus on saman uintikauden aikana eli poissaolot eivät siirry kesätauon yli seuraavalle kaudelle (esim. kesäkuulta elokuulle).
 • Suosittelemme korvaamaan poissaolot mahdollisimman pikaisesti poissaolon jälkeen tai ennen poissaoloa. Mikäli korvaamattomia poissaoloja kertyy useita, kaikkien poissaolojen korvaaminen ei välttämättä onnistu esimerkiksi ryhmän vaihdon tai uinnin lopettamisen yhteydessä taikka poikkeuksellisissa olosuhteissa.
 • Varattua korvausvuoroa ei voi perua eikä vaihtaa.
 • Online-järjestelmästä näkyy kaikki peruutukset ja korvaukset. Näette järjestelmästä (vasemmassa valikossa kohta “Korvausvuorot”) kuinka monta peruutettua vuoroa teillä on.
 • Korvausvuorot-näkymä Online-järjestelmässä on yksilöllinen kullekin uimarille. Järjestelmä tarjoaa korvaavia uintivuoroja vain kullekin uimarille sopivista ryhmistä ja korvausvuorot tulevat näkyviin vasta oman uintivuoron peruutuksen jälkeen.
 • Korvauspaikkojen tarjonta vaihtelee hetkestä toiseen riippuen siitä milloin tulee peruutuksia ja milloin muut varaavat korvauspaikkoja. Järjestelmä toimii parhaiten, kun peruutukset tehdään ajoissa, jolloin korvauspaikkoja tulee myös ajoissa muille varattavaksi. Peruutuksen tekeminen mahdollisimman varhain antaa myös enemmän aikaa sopivan korvausvuoron löytämiselle itselle, koska korvauksen voi käyttää myös ennen korvattavaa vuoroa.

CANCELLATION AND REPLACEMENT POSSIBILITY

Through our online system, we offer the possibility to cancel individual swimming sessions and, under certain conditions and restrictions, replace the missed swimming session in another group. The following rules apply to cancellations and compensations:

 • The compensation option is only offered as an additional service under the conditions described in these rules, and we do not guarantee that it is possible to compensate all absences. Replacement places are only available within the framework of cancellations made by other swimmers (see e.g. the last point below). Absences will not be refunded in money or reimbursed for e.g. the amount of the following swimming bills.
 • Canceling a swimming session and reserving a replacement session is only possible through our online system – you cannot make cancellations or book a replacement session via email, phone, etc.
 • You can cancel your own swimming session in the Online system at any time of the day, but no later than 2 hours before your own swimming session, so that a possible replacement has time to reserve a replacement spot and also has time to swim.
 • A replacement swimming session is booked in the Online system. It is also possible to use a replacement session before the missed/compensated swimming session. Cancellation should be made in time.
 • Absence compensation is possible for a maximum of two months from the absence (see exceptions below). When you stop swimming, the compensation for absences always ends with the last paid swimming session. In addition, for example during the Christmas holidays, swimming groups may have a longer break, in which case replacement is not possible. During this time, the aforementioned compensation period of 2 months passes normally. The swimming season starts in August and ends in June/July with the summer break. Replacement is possible during the same swimming season, i.e. absences do not carry over to the next season after the summer break (e.g. from June to August).
 • We recommend making up for absences as soon as possible after or before the absence. If there are several uncompensated absences, it may not be possible to compensate for all absences, for example in connection with a change of group or termination of swimming, or in exceptional circumstances.
 • The booked replacement session cannot be canceled or changed.
 • The online system shows all cancellations and replacements. You can see how many canceled sessions you have in the system (in the left menu item “Korvausvuorot”).
 • The “Korvausvuorot” view in the online system is individual for each swimmer. The system only offers replacement swimming sessions from groups suitable for each swimmer, and the replacement sessions will only appear after canceling your own swimming session.
 • The supply of replacement sessions varies from moment to moment depending on when there are cancellations and when others reserve replacement sessions. The system works best when cancellations are made in time, so that replacement sessions can also be booked in time for others. Canceling as early as possible also gives you more time to find a suitable replacement session for yourself, because the compensation can also be used before the session to be replaced.