Peruutus- ja korvausmahdollisuus

Tarjoamme Online-järjestelmämme kautta mahdollisuuden peruuttaa yksittäisiä uintivuoroja ja korvata väliinjäänyt uintikerta toisessa ryhmässä. Peruutuksiin ja korvauksiin pätevät seuraavat säännöt:

  • Uintivuoron peruuttaminen ja korvausvuoron varaaminen on mahdollista vain Online-järjestelmämme kautta – sähköpostilla, puhelimella tms. ei voi tehdä peruutuksia eikä varata korvaavaa vuoroa.
  • Oman uintivuoron voi peruuttaa Online-järjestelmässä mihin vuorokauden aikaan tahansa, kuitenkin viimeistään 2 tuntia ennen omaa uintivuoroa, jotta mahdollinen korvaaja ehtii varata korvauspaikan ja ehtii myös uintiin.
  • Korvaava uintivuoro varataan Online-järjestelmässä. Peruutetun uintivuoron voi korvata milloin tahansa. Kun lopetatte uinnit, poissaolot tulee kuitenkin korvata ennen viimeistä maksettua uintikertaa. Korvausvuoro on mahdollista käyttää myös ennen väliin jäävää/korvattavaa uintivuoroa. Tästäkin syystä peruutus kannattaa tehdä ajoissa.
  • Kun varaatte korvausvuoron, muistakaa katsoa myös missä uintipaikassa (Heseva / Wilhelmiina) korvausvuoro on.
  • Varattua korvausvuoroa ei voi perua eikä vaihtaa.
  • Online-järjestelmästä näkyy kaikki peruutukset ja korvaukset. Näette järjestelmästä (vasemmassa valikossa kohta ”Korvausvuorot”) kuinka monta peruutettua vuoroa teillä on.
  • Korvausvuorot-näkymä Online-järjestelmässä on yksilöllinen kullekin uimarille. Järjestelmä tarjoaa korvaavia uintivuoroja vain kullekin uimarille sopivista ryhmistä ja korvausvuorot tulevat näkyviin vasta oman uintivuoron peruutuksen jälkeen.
  • Korvauspaikkojen tarjonta vaihtelee hetkestä toiseen riippuen siitä milloin tulee peruutuksia ja milloin muut varaavat korvauspaikkoja. Järjestelmä toimii parhaiten, kun peruutukset tehdään ajoissa, jolloin korvauspaikkoja tulee myös ajoissa muille varattavaksi. Peruutuksen tekeminen mahdollisimman varhain antaa myös enemmän aikaa sopivan korvausvuoron löytämiselle itselle, koska korvauksen voi käyttää myös ennen korvattavaa vuoroa.