Peruutus- ja korvausmahdollisuus

Tarjoamme Online-järjestelmämme kautta mahdollisuuden peruuttaa yksittäisiä uintivuoroja ja tietyin ehdoin ja rajoituksin korvata väliinjäänyt uintikerta toisessa ryhmässä. Peruutuksiin ja korvauksiin pätevät seuraavat säännöt:

  • Korvausmahdollisuutta tarjotaan vain näissä säännöissä kuvatuin ehdoin lisäpalveluna emmekä takaa, että kaikkia poissaoloja on mahdollista korvata. Korvauspaikkoja on tarjolla vain muiden uimareiden tekemien peruutusten puitteissa (ks. mm. viimeinen kohta alla). Poissaoloja ei palauteta rahana eikä hyvitetä esim. seuraavien uintilaskujen summasta.
  • Uintivuoron peruuttaminen ja korvausvuoron varaaminen on mahdollista vain Online-järjestelmämme kautta – sähköpostilla, puhelimella tms. ei voi tehdä peruutuksia eikä varata korvaavaa vuoroa.
  • Oman uintivuoron voi peruuttaa Online-järjestelmässä mihin vuorokauden aikaan tahansa, kuitenkin viimeistään 2 tuntia ennen omaa uintivuoroa, jotta mahdollinen korvaaja ehtii varata korvauspaikan ja ehtii myös uintiin.
  • Korvaava uintivuoro varataan Online-järjestelmässä. Korvausvuoro on mahdollista käyttää myös ennen väliin jäävää/korvattavaa uintivuoroa. Peruutus kannattaa tehdä ajoissa.
  • Poissaolon korvaaminen on mahdollista enintään kahden kuukauden ajan poissaolosta (ks. poikkeuksista alla). Kun lopetatte uinnit, poissaolojen korvausmahdollisuus päättyy aina viimeiseen maksettuun uintikertaan. Lisäksi esimerkiksi joulupyhien aikana uintiryhmissä voi olla pidempi tauko, jolloin korvaaminenkaan ei ole mahdollista. Tänä aikana em. 2 kk:n korvausaika kuluu normaalisti. Uintikausi alkaa elokuussa ja päättyy kesä/heinäkuussa kesätaukoon. Korvausmahdollisuus on saman uintikauden aikana eli poissaolot eivät siirry kesätauon yli seuraavalle kaudelle (esim. kesäkuulta elokuulle).
  • Suosittelemme korvaamaan poissaolot mahdollisimman pikaisesti poissaolon jälkeen tai ennen poissaoloa. Mikäli korvaamattomia poissaoloja kertyy useita, kaikkien poissaolojen korvaaminen ei välttämättä onnistu esimerkiksi ryhmän vaihdon tai uinnin lopettamisen yhteydessä taikka poikkeuksellisissa olosuhteissa.
  • Varattua korvausvuoroa ei voi perua eikä vaihtaa.
  • Online-järjestelmästä näkyy kaikki peruutukset ja korvaukset. Näette järjestelmästä (vasemmassa valikossa kohta “Korvausvuorot”) kuinka monta peruutettua vuoroa teillä on.
  • Korvausvuorot-näkymä Online-järjestelmässä on yksilöllinen kullekin uimarille. Järjestelmä tarjoaa korvaavia uintivuoroja vain kullekin uimarille sopivista ryhmistä ja korvausvuorot tulevat näkyviin vasta oman uintivuoron peruutuksen jälkeen.
  • Korvauspaikkojen tarjonta vaihtelee hetkestä toiseen riippuen siitä milloin tulee peruutuksia ja milloin muut varaavat korvauspaikkoja. Järjestelmä toimii parhaiten, kun peruutukset tehdään ajoissa, jolloin korvauspaikkoja tulee myös ajoissa muille varattavaksi. Peruutuksen tekeminen mahdollisimman varhain antaa myös enemmän aikaa sopivan korvausvuoron löytämiselle itselle, koska korvauksen voi käyttää myös ennen korvattavaa vuoroa.